Groźne uzależnienie od narkotyków

Bliscy osób uzależnionych bardzo często w obliczu nałogu pozostają bezradni. Trudno jest namówić członka rodziny, przyjaciela lub znajomego do podjęcia terapii. Rodziny narkomanów są postawione pod ścianą. Czasem trzeb postawić ultimatum. Nie ulega wątpliwości, że osoby uzależnione wymagają profesjonalnego wsparcia oraz pomocy ze strony najbliższych. Proces wychodzenia z nałogu nie jest bynajmniej usłany różami.

Jak można pomóc osobie uzależnionej od narkotyków?

pomoc w uzależnieniu od narkotykówNarkomania to palący problem społeczny. Wprawdzie narkotyki takie jak amfetamina, marihuana lub heroina są w naszym kraju nielegalne, jednak zawsze można je zdobyć na tak zwanym czarnym rynku. Do tego dochodzą niezwykle groźne dla zdrowia i życia dopalacze. Uzależnienie od narkotyków przechodzi przez poszczególne fazy. Na początku mamy do czynienia z zażywaniem rekreacyjnym dla przyjemności i dobrej zabawy. Potem zaczynają się pierwsze objawy abstynencyjne. Z czasem wszytko zaczyna się kręcić wokół zażywania danej substancji. Osoba uzależniona w wyniku nałogu traci pracę, pojawiają się problemy w rodzinie. Narkoman cierpi też  z powodu dotkliwych strat finansowych. Niektóre narkotyki takie jak chociażby amfetamina i kokaina są bardzo drogie. Fachowa pomoc w uzależnieniu od narkotyków zakłada kompleksowe oddziaływania. Specjalista od leczenia uzależnień na początku stawia wnikliwą i rzetelną diagnozę problemową. Istotne jest także określenie, czy pacjent cierpi na dodatkowe zaburzenia psychiczne lub choroby somatyczne. Warto również dodać, ze profesjonalne ośrodki leczenia uzależnień pomagają również rodzinom pacjentów. W tym celu przeprowadzane są indywidualne spotkania i konsultacje, podczas których członkowie rodziny pacjenta uzyskują podstawowe informacje na temat mechanizmów uzależnienia oraz sposób radzenia sobie z trudnymi objawami. Najbliższe otoczenie osoby uzależnionej od narkotyków odgrywa niebagatelną rolę w procesie terapeutycznym. Pacjenci często wymagają również wsparcia ze strony doradców zawodowych oraz prawników. Ich sytuacja bytowo-materialna bywa bowiem skomplikowana.

Leczenie uzależnienia od substancji psychoaktywnych składa się zazwyczaj z kilku etapów. Po pierwsze na samym wstępie trzeba odtruć organizm. Wiąże się to z pojawieniem silnych objawów abstynencyjnych. W niektórych przypadkach stosuje się leczenie substytucyjne. Pacjenci otrzymują narkotyk w ściśle określonych dawkach, które są zmniejszane stopniowo. Osoby uzależnione wymagają również pomocy socjalnej oraz wsparcia emocjonalnego.