Operat przeciwpożarowy dotyczący magazynowania odpadów

Ochrona środowiska naturalnego odgrywa coraz większą rolę. Dzięki temu wprowadzane są specjalne przepisy określające przechowywanie i eksploatację odpadów i szkodliwych substancji mogących zagrozić środowisku. Zarządzenie ustawodawcy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego jest niezwykle istotne ze względu na zagrożenie jakie niesie ewentualny pożar w miejscu, gdzie przechowywane są substancje szkodliwe i niebezpieczne.

Przepisy stanowiące o sposobie przechowywania odpadów

operaty przeciwpożarowe odpadyW ostatnich latach coraz częściej dochodziło do pożarów na składowiskach śmieci i dlatego w celu zmniejszenia ryzyka pożarów składowisk, a także walki z szarą strefą rozpoczęto prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o odpadach. Określiła ona zasadę tworzenia specjalnych dokumentów dokładnie określających wytyczne do prowadzenia działalności. Zostały określone tak zwane operaty przeciwpożarowe odpady przechowywane na specjalnych składowiskach musiały zostać odpowiednio zabezpieczone, a dokumenty zezwalające na prowadzenie działalności związanej z ich przetwarzaniem stworzone przez osoby posiadające uprawnienia. Operaty ppoż gwarantują przede wszystkim warunki ochrony przeciwpożarowej wszystkich instalacji, obiektów lub ich części. Gwarantują ochronę osób przebywających na terenie zakładu, a także bezpieczeństwo osób trzecich w przypadku ewentualnego pożaru. Ustawodawca dokładnie określił zawartość operatu przeciwpożarowego i wszystkie zagadnienia oraz wymogi formalne, które powinien spełniać dokument. Zawarte są w nim szczegółowe informacje dotyczące osoby sporządzającej, jej kwalifikacji i podstaw prawnych, zakresu działalności, rodzaju i masy odpadów, a także miejsca ich przetwarzania i magazynowania. Mówi także w szczegółowy sposób o warunkach ochrony, parametrach technicznych i technologicznych budynków i obiektów, a także zasady i sposoby postępowania na wypadek zaistnienia pożaru. Dokładne dane dotyczące instalacji, danych technicznych budynków gwarantują podjęcie właściwych działań przez odpowiednie organy ratunkowe będące na miejscu w przypadku zaistnienia pożaru.

Wiele firm ze względu na trudności i zawiłości w sporządzaniu dokumentów korzysta z usług profesjonalnych placówek zajmujących się sporządzaniem operatów przeciwpożarowych. Gwarantują one sporządzenie i przygotowanie niezbędnych dokumentów, a dzięki uprawnieniom i wieloletniemu doświadczeniu w zakresie ochrony przeciwpożarowej umożliwiają otrzymanie w szybki i sprawny sposób odpowiednich zezwoleń na prowadzenie działalności. Ze względu na różnorodność prowadzonych działań, dla firm zajmujących się odpadami operatory sporządzane są w indywidualny sposób i dopasowywane są do warunki w jakich prowadzona jest działalność.