Oświetlanie przestrzeni kościelnej

 

Sacrum jest traktowana w sposób szczególny, a i wymagania co Wnętrze kościoła jako sfera wystroju wnętrza, szczególnie oceniane są przez odwiedzających ten obszar, którymi zazwyczaj są osoby wyznania rzymskokatolickiego i pojęcie kościół odnosi się nie tylko do formy architektonicznej, ale także wspólnoty, którą łączy wyznanie.

Oświetlanie poszczególnych obszarów wnętrza kościoła

oświetlenie kościołaObszar kościoła oświetlany jest zazwyczaj zgodnie z charakterystyką samej budowy, stylu, w którym budynek sakralny jest wzniesiony. Jeżeli jest to kościół w stylu halowym, dobre oświetlenie całej przestrzeni jest kluczowe, bowiem wnętrze o jednolitej wysokości i nie wyznaczające zróżnicowanych obszarów, których proceder ten w przeszłości dzielił wiernych pod kątem majętności czy pozycji w społeczeństwie, koniecznie musi być oświetlone w jednakowym natężeniu. Nieco inaczej przedstawia się budynek sakralny w stylu bazylikowym, gdzie nawa główna i nawy boczne różnią się wysokością, a nawa główna oprócz światła sztucznego, oświetlana jest przez wyżej umieszczone okna ,rozety czy witraże. Nawy boczne, jak nietrudno się domyślać oświetlone są słabiej, wiąże się to również z przeszłością i faktami z historii wiary chrześcijańskiej, gdyż nawy boczne były traktowane raczej jako miejsca zajmowane przez uboższych i mało znaczących parafian, więc i warunki ich sfery sacrum nie wymagały dostojeństwa i powagi. obecnie te zasady już nie funkcjonują i oświetlenie kościoła jest elementem niezwykle ważnym, zarówno dla wiernych parafian, jak i posługujących księży, dla których akurat ten element stanowi symbol pozycji i możliwości finansowych parafii. To właśnie oświetlenie i jego utrzymanie na wysokim poziomie, jest jedną z najczęstszych kolekt podczas Eucharystii. Oświetlanie wymagane jest głównie przez parafian, dla których światło podczas nabożeństw, wykluczając specyficzne nabożeństwa podczas, których ciemności mają znaczenie symboliczne, związane z konkretnym świętem w kalendarzu kościelnym,nadaje danemu nabożeństwu dostojeństwa i pełnego przedstawienia piękna architektonicznego, wnętrza, w którym nabożeństwo się odbywa.

Oświetlenie kościoła jest więc, obok ogrzewania, priorytetem. firmy zajmujące się oświetleniem dużych budynków architektonicznych, takich jak kościoły,to zazwyczaj firmy rzetelne, o ugruntowanej pozycji na rynku, bowiem zaprojektowanie oświetlenia takiej przestrzeni wymaga sporego doświadczenia nie tylko jako zakładającego systemy oświetleniowe, ale zakładającego oświetlenia o takim gabarycie, w budowlach, których ściany i stropy mają znaczenie jako budowle zabytkowe.