Platforma mintos i inwestycje

Jednym z portali umożliwiającym tzw. social lending jest łotewski portal Mintos. Jest to jednak rozwiązanie dosyć nietypowe w świecie social lendingu i bliżej mu do rozwiązań ideowych peer to peer (P2P) niż do klasycznych myśli, stojących u podstaw social lendingu. Przyjrzyjmy się portalowi Mintos, opiniom na jego temat, schematowi działania i funkcjonalności platformy. Powoli, Mintos staje się regionalnym liderem w inwestowaniu opartym na modelu P2P.

Dokapitalizowanie portfeli inwestorskich

mintos - opinieU podstaw funkcjonowania platformy Mintos stoi interes dwóch stron w całym przedsięwzięciu. Inwestora, którym jest pojedynczy użytkownik oraz firm pożyczkowych z całego świata, które dzięki indywidualnej kapitalizacji posiadają bieżące środki operacyjne, które mogą przeznaczać na inwestycję lub rozbudowę portfelu. W skrócie: pożyczkodawca daje pewnemu pożyczkobiorcy pieniądze na warunkach umownych określonych pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Pożyczkobiorca staje się dłużnikiem pożyczkodawcy, a pożyczkodawca staje się wierzycielem dla pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca pożycza pieniądze na długi okres czasu, np. na 5 lat. Pożyczając 10 tysięcy złotych, pożyczkodawca oczekuje np. zwrotu rzędu 20 tysięcy złotych od pożyczkobiorca. Żeby zapewnić sobie płynność finansową i bieżące środki operacyjne pożyczkodawca decyduje się wystawić pożyczkę na sprzedaż na portalu Mintos. Pożyczkodawca może sprzedać część długu lub jego całość. Możemy kupić np. podany powyżej dług za 10 tysięcy złotych i zarobić na odsetkach od spłacanego kredytu, które pożyczkodawca wyznacza na np 10%. Inwestując 10 tysięcy złotych jesteśmy w stanie zarobić na tym długu np. tysiąc złotych. Oczywiście dochodzi tutaj ryzyko niespłacania pożyczki przez pożyczkobiorcę. Mintos zabezpiecza nas jednak przed tym oferując tzw. mechanizm gwarancji wykupu przez firmę, od której kupiliśmy dług. Mintos – opinie na temat tego mechanizmu są bardzo pochlebne – dzięki temu zapewnia poczucie bezpieczeństwa inwestorskiego. Oczywiście, właściciele platformy stawiają na transparentność i w systemie ratingu klasyfikują pożyczkodawców i ich portfel klientów.

Prawdą jest, że nawet najszczelniejsze sito analiz kredytowych nie jest w stanie wyłapać wszystkich ludzi, którzy biorą pożyczki nie posiadając zdolności kredytowej. Ryzyko rynku pożyczkowego jest ściśle określone i stosunkowo duże, zwłaszcza w Polsce, dlatego Mintos przygotował mechanizmy bezpieczeństwa, ułatwiające podejmowanie decyzji inwestorskich. Jest to bardzo ciekawa platforma, która już doczekała się sukcesu na rynku kapitałowym.