Szybki montaż systemu monitorowania

Montaż systemu monitorowania w prywatnym domu lub na obiekcie nie objętym ochroną fizyczną mógł być wykonany przez samego właściciela, gdyż nie był on regulowany żadnymi regulaminami, ani umowami zawartymi pomiędzy właścicielem a firmami ochrony. Na obiektach posiadających fizyczną ochronę, natomiast, instalacja musiała być przeprowadzana wyłącznie przez licencjonowane firmy, posiadające personel przeszkolony, mający certyfikaty odbycia kursu zabezpieczenia technicznego.

Fachowa instalacja systemu monitorowania wizyjnego

instalacja monitoringu koszalinZanim jakakolwiek instalacja mogła mieć miejsce, firma montażowa musiała wykonać dokładny plan monitorowania, zawierający w sobie nie tylko układ wszystkich urządzeń, ale również ich pole widzenia i możliwość obrotu, lub jej brak. Wykonanie takiego planu mogło zająć kilka dni, lub nawet tygodni, w zależności od budowy wnętrza obiektu i możliwości montażu urządzeń. Dopiero po wykonaniu planu i zatwierdzeniu go mogła zostać przeprowadzona właściwa instalacja monitoringu Koszalin natomiast był miastem, gdzie łatwo było znaleźć odpowiednią do tego firmę. Z racji niejawności samego planu ochrony, jak również w celu jak najsprawniejszego przeprowadzenia instalacji, montaż urządzeń często wykonywano w godzinach nocnych, zwłaszcza jeśli monitoring zakładano na obiekcie będącym w ciągłym użytku, najczęściej w przypadku galerii handlowych czy zakładów pracy, gdzie przerwa w funkcjonowaniu obiektu nie mogła mieć miejsca. Duże i bardzo rozbudowane systemy, wymagające dodatkowo montażu całej infrastruktury i nowego okablowania przeprowadzano wyłącznie po zamknięciu pracy obiektu, gdyż ilość pracy i czasu jaki należało poświęcić na wykonanie wszystkich zadań instalacyjnych była bardzo znaczna, a same prace montażowe nie mogły być wykonane bez utrudnień dla pracowników obiektu. Systemy składające się z ledwie kilku urządzeń, lub też prace modernizacyjne zazwyczaj nie zajmowały więcej niż kilku dni.

Do wykonania prac montażowych angażowano najczęściej zewnętrzne firmy instalacyjne, gdyż często zdarzało się iż agencje ochrony pełniące dozór na obiektach nie posiadały personelu upoważnionego do przeprowadzania montażu systemów monitorowania. Wiele takich firm działało w całym kraju, obsługując zarówno duże firmy, jak i prywatnych użytkowników. Z racji dużego doświadczenia oraz instalacji monitoringu przeprowadzanej na każdym rodzaju obiektu, pracownicy owych firm najczęściej bardzo sprawnie i szybko wykonywali prace, oraz przeprowadzali testy rozruchowe systemu, w razie konieczności poprawiając na bieżąco wszystkie niedociągnięcia.