Zastosowanie rozwiązań zabezpieczających wykopy

Wykopy to jeden z niebezpieczniejszych elementów na każdym placu budowlanym. Praca w nich zawsze stwarza ryzyko osypania, czy też zalania przez wody gruntowe. Dlatego też konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie takiego miejsca budowy. Do tego celu wykorzystuje się specjalne rozwiązania, które przeznaczone są dokładnie do takiego zastosowania. Istnieją różne ich rodzaje, jednak częściej wykorzystuje się niektóre z nich.

Właściwe zabezpieczenie wykopu budowlanego

zabezpieczenie wykopówOsypanie gruntu jest dość sporym zagrożeniem dla samej inwestycji, maszyn oraz osób pracujących wewnątrz takiego wykopu. Dlatego też ważne jest właściwe zabezpieczenie takiego miejsca. Zabezpieczenie wykopów wykonuje się na różne sposoby. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się szalunki, które są tradycyjnym rozwiązaniem, które sprawdza się doskonale i od dekad funkcjonuje w praktycznie niezmienionym stanie. Szalunki dostępne są w różnych wersjach, gdzie różnią się one rodzajem wykorzystanych materiałów oraz konstrukcją. Nim większy będzie szalunek tym więcej będzie on w stanie wytrzymać naporu ziemi. Dlatego też duże szalunki wykorzystywane są przy bardzo obszernych wykopach, gdzie napory ziemi są ogromne. Szalunki najczęściej wykonane są z połączenia metalu z drewnem, gdzie metal stanowi szkielet całej konstrukcji, a drewno wykorzystywane jest jako ściana, która bezpośrednio utrzymuje napór całej ziemi na granicy wykopu. Istnieją także rozwiązania wykonane całe z metalu, które wykorzystuje się chociażby przy różnego rodzaju skałach. Nie ma konieczności ich wykorzystywania przy zwykłej glebie. Szalunki to standardowe rozwiązanie w dzisiejszym budownictwie, wykorzystuje się je praktycznie na każdej budowie gdzie konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie wykopu. Ich montaż oraz demontaż jest bardzo prosty, dlatego też nie ma z tym żadnego problemu. Innym rodzajem zabezpieczenia są grodzice, które można wykorzystać w taki sam sposób jak szalunki, ale wykorzystuje się je częściej przy pracy z wodą lub też na terenach bardzo podmokłych, gdzie szalunek mógłby przepuścić wodę, która by się masowo dostawała do wykopu.

Grodzice jako zabezpieczenie wykopu mają pewną, specyficzną cechę. Często służą one jako forma pod przyszłą konstrukcję. Dlatego też umieszcza się je w strategicznym miejscu, gdzie mają one podtrzymywać teren lub zatrzymywać wodę. Dlatego też wykorzystuje się je przy wszelkiego rodzaju zmianach związanych z akwenami i gruntem. W wielu przypadkach po ich wykorzystaniu nie wyjmuje się ich z ziemi, aby ciągle funkcjonowały w jednym miejscu.