Zawory do nawadniania

W ostatnim czasie bardzo dużą popularnością cieszą się zintegrowane systemy do nawadniania upraw. Wynika to w dużej mierze z tego, że na świecie coraz częściej występują susze. Susze są główną przyczyną powstawania strat w uprawach rolnych. W celu zapewnienia nieprzerwanych dostaw żywności dla ludzi na całym świecie konieczne jest zwalczanie tego problemu poprzez nawadnianie upraw. Do tego celu niezbędne są nowoczesne systemy nawadniające.

Wybór zaworu do nawadniania roślin

najlepszy elektrozawór rain birdNowoczesne systemy nawadniające składają się z kilku zasadniczych elementów. Pierwszym z nich jest zbiornik na wodę. Ma on na celu magazynowanie wody, która następnie jest doprowadzana do upraw, które chcemy nawodnić. Kolejnym z nich jest zawór. To dzięki niemu woda zgromadzona w zbiorniku może popłynąć i nawodnić rośliny, czy sadzonki. Należy tutaj nadmienić, że systemy nawadniające starego typu nie posiadają zbiornika, tylko uchwyt z zaworem, który jest mocowany bezpośrednio do kranu. Ostatnim elementem jest system węży, którymi płynie woda, a także systemy zraszające. Dobry system zraszający na ogół wyposażony jest w elektrozawór. Ten rodzaj zabezpieczenia umożliwia kontrolowanie ilości dostarczanej roślinom wody. Najlepszy elektrozawór rain bird pozwala na precyzyjne odmierzanie ilości wykorzystywanej wody, a także ustawiania dokładnego czasu pracy systemu nawadniającego. Dzięki temu mamy pewność, że rośliny i sadzonki otrzymają tyle wody ile potrzebują. Zapewni nam to optymalną dystrybucję posiadanej ilości wody, a także nie wykorzystywanie jej w sposób nadmierny. Ustawienie elektrycznego zaworu zraszającego nie jest rzeczą skomplikowaną. Należy bowiem zaprogramować czas pracy, a także częstotliwość wypuszczania wody. Te dwa parametry jesteśmy w stanie ustawić w kilku różnych konfiguracjach, które będą dostosowane do naszych indywidualnych potrzeb. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Pozwoli to na właściwe ustawienie programu do nawadniania.

W związku z coraz częstszym stosowaniem systemów nawadniania w rolnictwie, czy indywidualnych uprawach możliwe jest kupienie takich urządzeń w wielu miejscach. Ich cena jest różna. Zależy od wielkości urządzenia, a także od ilości powierzchni, na którą dane urządzenie jest przeznaczone. Z tego też powodu przed dokonaniem zakupu powinniśmy zapoznać się szczegółowo z zaleceniami producenta. Jeżeli mamy wątpliwości zawsze możemy skorzystać z pomocy fachowców. Pozwoli nam to na sprawne wykorzystanie dostępnych możliwości technicznych systemu nawadniania.